கோவிட்-19 சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு விண்ணப்பம்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

கோவிட்-19 சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு விண்ணப்பம்!

 


G.O 304-கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறும் அரசு ஊழியர் 14 நாட்கள் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு (Special casual leave) துய்க்க வெளியிடப்பட்ட அரசாணை-  CLICK HERE PDF

No comments:

Post a Comment