மகிழ் கணிதம் - 2 Days Training Time Schedule - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மகிழ் கணிதம் - 2 Days Training Time Schedule

 

கணித ஆசிரியர்களுக்கு 20.01.22,  21.01.22 ஆகிய 2 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள மகிழ் கணிதம்  பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை :

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...