வருமான வரி கணிப்பான் 2021 - 22 ( New & old Method IT Calculator ) - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

வருமான வரி கணிப்பான் 2021 - 22 ( New & old Method IT Calculator )

.com/img/a/

வருமான வரி கணிப்பான் 2021 - 22

அரசு ஊழியர்கள் & ஆசிரியர்கள் 2021-22-ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரியினை புதிய & பழைய கணக்கீட்டு முறைகளில் ஒரே நேரத்தில் கணக்கிட்டு, தேவையானதை இரண்டே பக்கங்களில் 'நிரப்பப்பட்ட Income Tax படிவமாக' A4 தாளில்  Print செய்து கொள்ளலாம்.


2021 மார்ச் மாத ஊதியம் & சில அடிப்படைத் தகவல்கள் போதுமானது.


DA (17% - 31%), CPS (10%) & 1 நாள் கொரோனா நிவாரண நிதி உள்ளிட்டவை தானியங்கி முறையில் கணக்கிட்டுக் கொள்ளும்.


New & old Method IT Calculator 2021 - 2022 | Download here...

No comments:

Post a Comment