ஜனவரி 26ஆம் தேதி நடைபெற வேண்டிய கிராம சபை கூட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு . - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஜனவரி 26ஆம் தேதி நடைபெற வேண்டிய கிராம சபை கூட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு .

 

ஜனவரி 26ஆம் தேதி நடைபெற வேண்டிய கிராம சபை கூட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு .

No comments:

Post a Comment