31.12.2021 - ன்படி வேலைவாய்ப்பக பதிவுதாரர்களது விவரங்கள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

31.12.2021 - ன்படி வேலைவாய்ப்பக பதிவுதாரர்களது விவரங்கள்!

தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து, அரசு வேலைக்காக 75 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 122 நபர்கள் காத்திருப்பதாக மாநில வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை அறிவிப்பு வெளியீடு

No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...