சுமார் 8000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு ஏப்ரலில் நடைபெற உள்ளது.. SSC தேர்வு ஆணையம் நடத்த உள்ள தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 23-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

சுமார் 8000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு ஏப்ரலில் நடைபெற உள்ளது.. SSC தேர்வு ஆணையம் நடத்த உள்ள தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 23-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்

 

சுமார் 8000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு ஏப்ரலில் நடைபெற உள்ளது..


SSC தேர்வு ஆணையம் நடத்த உள்ள தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 23-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்

மேலும் விவரங்களுக்கு www.ssc.nic.in

No comments:

Post a Comment