தொடக்கநிலை ஆசிரியர்களுக்கான வலுவூட்டல் பயிற்சி நடைபெறும் தேதிகள் ( நினைவூட்டலுக்காக...) - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

தொடக்கநிலை ஆசிரியர்களுக்கான வலுவூட்டல் பயிற்சி நடைபெறும் தேதிகள் ( நினைவூட்டலுக்காக...)

 

தொடக்கநிலை ஆசிரியர்களுக்கான கற்றல் விளைவுகள் வலுவூட்டல் பயிற்சி நடைபெறும் தேதிகள் ( நினைவூட்டலுக்காக...)

குழு-(Batch)1 க்கான பயிற்சி

10-01-2022 திங்கள்

12-01-2022 புதன்

19-01-2022 புதன்

21-01-2022 வெள்ளி

24-01-2022 திங்கள்

27-01-2022 வியாழன்

29-01-2022 சனி

01-02-2022 செவ்வாய் 

ஆகிய 8 நாட்கள்  பயிற்சி


குழு-(Batch)2 க்கான பயிற்சி

11-01-2022 செவ்வாய்

17-01-2022 திங்கள்

20-01-2022 வியாழன்

22-01-2022 சனி

25-01-2022 செவ்வாய்

28-01-2022 வெள்ளி

31-01-2022 திங்கள்

02-02-2022 புதன் 

ஆகிய 8 நாட்கள் பயிற்சி


இதில் தேதி 17 அரசு விடுமுறை. அது மட்டும் பிறகு நடத்தப்படும்

No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...