இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்ட பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் பணிகள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்ட பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் பணிகள்!

 

  இல்லம் தேடிக் கல்வி- ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான பொறுப்புகள் மற்றும் பணிகள் குறித்து- மாவட்டங்களுக்கு தெரிவித்தல் சார்ந்து- மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள்.

Illam thedi kalvi Union Organization Teachers New works Proceedings - Download here...

No comments:

Post a Comment