ஆசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் - ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் - ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர்

 

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு தேதி 04.03.2022 க்கு பின்னர் அறிவிக்கப்படுதல் சார்ந்து ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் கடிதம்!

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment