ஜாக்டோ- ஜியோ போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டமையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு மாறுதல்/ பதவி உயர்வு வழங்குவது தொடர்பான தொடக்கக் கல்வித்துறை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஜாக்டோ- ஜியோ போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டமையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு மாறுதல்/ பதவி உயர்வு வழங்குவது தொடர்பான தொடக்கக் கல்வித்துறை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை!

 

ஜாக்டோ- ஜியோ போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டமையால் பாதிக்கப்பட்ட நடுநிலைப்பள்ளி, தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி, இ.நி.ஆ ஆசிரியர்களுக்கு மாறுதல்/ பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக 25 .1.2022 க்குள் பணிகளை விரைந்து முடித்தல் சார்ந்து  தொடக்கக் கல்வித்துறை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை!

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment