மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் மாறுதலுக்கு பின்பு ஏற்பட்ட காலிப் பணியிட விபரங்கள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் மாறுதலுக்கு பின்பு ஏற்பட்ட காலிப் பணியிட விபரங்கள்!

 

2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான நடைபெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பணி மாறுதல் கலந்தாய்வில் மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் மாறுதலுக்கு பின்பு ஏற்பட்ட காலிப் பணியிட விபரம் :

No comments:

Post a Comment