புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முன்னுரிமை நிர்ணயம் செய்தல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முன்னுரிமை நிர்ணயம் செய்தல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை

.com/img/a/
தொடக்கக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களை 01.06.1981 முதல் அரசு பணியாளர்களாக ஏற்று அரசாணை எண் 1383 கல்வி ( PUS - 1 ) துறை நாள் 23.08.1988 முதல் பணி நியமன விதிகளின் அடிப்படையில் தொடக்கக் கல்வி சார்நிலைப் பணி சிறப்பு விதி 1988 உருவாக்கப்பட்டு விதிகளின் அடிப்படையில் நியமனம் , தகுதிகள் நியமன அலுவலர்கள் , பட்டியல் , ஒன்றிய அளவில் நியமனம் , ஆசிரியர் மாறுதல் உருவாக்கப்பட்டு 01.06.1981 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன . ஒன்றிய அளவில் ஆசிரியர் முதுநிலை , பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன....

DSE Proceedings - Download here...

No comments:

Post a Comment