மகிழ் கணிதம் பயிற்சி - நிதி விடுவித்து மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மகிழ் கணிதம் பயிற்சி - நிதி விடுவித்து மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.

.com/img/a/

  ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி -2021-22 ஆம் கல்வியாண்டு - மகிழ் கணிதம் Project Innovation- அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு எளிய வழியாக கணிதம் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கியது - நிதி விடுவித்தல் - வழிகாட்டுதல் வழங்குதல் - சார்பு . 

Spd proceedings - Download here...

No comments:

Post a Comment