கடந்த டிசம்பர் 2021 ல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட CTET தேர்வுகள் 17/01/2022 முதல் நடைபெறும் - HALL TICKETS வெளியீடு - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

கடந்த டிசம்பர் 2021 ல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட CTET தேர்வுகள் 17/01/2022 முதல் நடைபெறும் - HALL TICKETS வெளியீடு

 


 

CTET 2022 Postponed Exam Dates of 16th & 17th Dec 2021 Cancelled Papers

CBSE has rescheduled the 16th Dec 2021 (Paper-2) & 17th Dec 2021 (Paper-1 & 2) Cancelled Papers on 17th & 21st January 2022. These examinations could not be completed due to unexpected technical requirements. Candidates can download the admit cards for 17th & 21st Jan 2022 Exam on its Official website -

 ctet.nic.in.

JagranjoshSome of the candidates whose examination was scheduled to be held on 16th & 17th December 2021 at Purnea (Purnia) have been allotted a revised date of examination - 12th January 2022The request for change of examination city, examination centre and date of examination will not be entertained.

 

No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...