உபரி ஆசிரியர் விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

உபரி ஆசிரியர் விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 .com/img/a/
.com/img/a/

உபரி பட்டதாரி / இடைநிலை ஆசிரியர் விவரங்களை 01.02.2022க்குள் EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!

No comments:

Post a Comment