MBBS / BDS மருத்துவம் படிக்க தேர்வு பெற்றுள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை விவரம் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

MBBS / BDS மருத்துவம் படிக்க தேர்வு பெற்றுள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை விவரம்

7.5% இடஒதுக்கீடு மூலம் MBBS / BDS மருத்துவம் படிக்க தேர்வு பெற்றுள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை விவரம், மாவட்ட வாரியாக :
.com/img/a/

No comments:

Post a Comment