07.02.2022 அன்று நடைபெற உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான நியமன ஆணை நகல் வெளியீடு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

07.02.2022 அன்று நடைபெற உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான நியமன ஆணை நகல் வெளியீடு!


தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப்பணி 01.01.2021 நிலவரப்படி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவிக்குப் பதவி உயர்வு / பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய தகுதி வாய்ந்தவர்களின் முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியிடுதல்.


HS HM Promotion Form & Instruction - Download here...

No comments:

Post a Comment