ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று 09.12.2012, 10.12.2012 மற்றும் 11.12.2012 ஆகிய தேதிகளில் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று 09.12.2012, 10.12.2012 மற்றும் 11.12.2012 ஆகிய தேதிகளில் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை!

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று 09.12.2012, 10.12.2012 மற்றும் 11.12.2012 ஆகிய தேதிகளில் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை!!!!

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

No comments:

Post a Comment