உங்களுக்கான பணி ஒதுக்கீடு இன்று (18.02.22) காலை 10 மணிக்கு மேற்கண்ட லிங்கை கிளிக் செய்து அறிந்து கொள்ளலாம். - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

உங்களுக்கான பணி ஒதுக்கீடு இன்று (18.02.22) காலை 10 மணிக்கு மேற்கண்ட லிங்கை கிளிக் செய்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

 

உங்களுக்கான பணி ஒதுக்கீடு  நாளை (18.02.22) காலை 10 மணிக்கு மேற்கண்ட லிங்கை கிளிக் செய்து அறிந்து கொள்ளலாம். 

CLICK HERE TO VIEW THE POLLING STATION-@10AM


No comments:

Post a Comment