பணி மாறுதல் ஆணை பெற்ற ஆசிரியர்களை 28.02.2022 பிற்பகல் விடுவிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை புதிய உத்தரவு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பணி மாறுதல் ஆணை பெற்ற ஆசிரியர்களை 28.02.2022 பிற்பகல் விடுவிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை புதிய உத்தரவு.

 

பணி மாறுதல் ஆணை பெற்ற ஆசிரியர்கள் 28.02.2022 பிற்பகல் விடுவிக்கப்பட்டு 01.03.2022 முற்பகல் பணியில் சேர்வதற்கான ஆணையரின் செயல்முறைகள்.

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment