புதிய பள்ளியில் ஆசிரியரை Admit(add) செய்வதற்கான வழிமுறை! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

புதிய பள்ளியில் ஆசிரியரை Admit(add) செய்வதற்கான வழிமுறை!How to admit teacher to Newly Joined School EMIS


புதிய பள்ளியில் ஆசிரியரை Admit(add) செய்வதற்கான வழிமுறைPromotion (பதவி உயர்வு)

Transfer (பணியிட மாறுதல் )

No comments:

Post a Comment