அரசு அங்கீகாரம் பெற்று சுயநிதியில் தமிழ் வழியில் மட்டும் செயல்படும் பள்ளிகள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

அரசு அங்கீகாரம் பெற்று சுயநிதியில் தமிழ் வழியில் மட்டும் செயல்படும் பள்ளிகள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

 

அரசு அங்கீகாரம் பெற்று சுயநிதியில் தமிழ் வழியில் மட்டும் செயல்படும்  நர்சரி /தொடக்க / நடுநிலை /உயர்நிலை / மேல்நிலை பள்ளிகள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

.com/img/a/

பள்ளிக் கல்வித் துறையின் அங்கீகாரம் பெற்று சுயநிதி அடிப்படையில் தமிழ்வழியில் மட்டும் செயல்படும் நர்சரி / தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் விவரம் , இணைப்பில் உள்ள Google Spreadsheet ல் அளிக்கப்பட வேண்டும். இதில் படிவத்தில் உள்ள அனைத்து விவரங்களையும் விடுதல் இன்றி கல்வி முழுமையான அளவில் 15.02.2022 க்குள் பதிவிடுமாறு அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அலுவலர்கள் / முதன்மைக் இப்பணியினை எவ்வித விடுதலுமின்றி விரைந்து முடிப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

No comments:

Post a Comment