ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு - கல்வித்துறையின் அதிர்ச்சி வைத்தியம்!! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு - கல்வித்துறையின் அதிர்ச்சி வைத்தியம்!!

ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு - கல்வித்துறையின் அதிர்ச்சி வைத்தியம் - ஆசிரியர்களுக்கு நாளை முதல் ஆன்லைனில் நடைபெறக்கூடிய தேர்வுடன் கூடிய பயிற்சி குறித்த தந்தி டிவி செய்தி தொகுப்பு.

 

 


No comments:

Post a Comment