கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 

  2021-22 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - இணைப்பு: அரசாணை!

ADW - Post metric Scholarship DSE Proceedings - Download here...

No comments:

Post a Comment