பகுதி நேர ஆசிரியர்களை நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை -தேர்தல் வாக்குறுதி நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் -பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் தகவல் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பகுதி நேர ஆசிரியர்களை நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை -தேர்தல் வாக்குறுதி நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் -பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் தகவல்

 

பகுதி நேர ஆசிரியர்களை நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை -தேர்தல் வாக்குறுதி நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் -பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் தகவல்


No comments:

Post a Comment