முடி வெட்டி விட்டு வரும்படி கூறியதால் தலைமையாசிரியர் மீது மாணவர்கள் தாக்குதல்! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

முடி வெட்டி விட்டு வரும்படி கூறியதால் தலைமையாசிரியர் மீது மாணவர்கள் தாக்குதல்!

No comments:

Post a Comment