அடுத்த ஆண்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என ராஜஸ்தான் அரசு அறிவிப்பு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

அடுத்த ஆண்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என ராஜஸ்தான் அரசு அறிவிப்பு.

.com/img/a/

The Economics Time

ராஜஸ்தான் அரசு இன்றைய பட்ஜெட் உரையில் 1-1-2004 மற்றும் அதன் பிறகு பணியில் சேர்ந்தவருக்குஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்  இது அடுத்த ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

No comments:

Post a Comment