மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD செயல்முறைகள் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD செயல்முறைகள்

 

மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக  பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு செய்து மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.

 SPD செயல்முறைகள் :

IMG_20220326_164711

IMG_20220326_164718

IMG_20220326_164725

No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...