இரவு 8 மணி - DSE - பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு நிலவரம் ( 23.03.2022 ) - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

இரவு 8 மணி - DSE - பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வு நிலவரம் ( 23.03.2022 )

 (23.03.2022) மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் பட்டதாரி ஆசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வில் 08:00 pm மணி நிலவரப்படி

Seniority கடந்துள்ள விபரம்...

 தமிழ் - முடிந்தது

ஆங்கிலம் - 2142

கணிதம் -.  2465

அறிவியல் - 2142

சமூக அறிவியல் - முடிந்தது

No comments:

Post a Comment