அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும். - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும்.

 

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில்  தேவை பணியிடங்களில் ஆசிரியர்களை உடனே நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஓராசிரியர் பள்ளிகளில் கவனம் தேவை!

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment