ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டி - பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டி - பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு.

 IMG_20220325_204336

  ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள வாழ்வைக் கொண்டாடுவோம் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டி.

Students Module - Download here

 

Drug Addiction pptx - Download here


No comments:

Post a Comment

Documents 2

,Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Badminton World No.1 - Srikanth!Learn to stay focused! Xcel masterclass with former Bad...