பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அரசியல் தலையீடு இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அரசியல் தலையீடு இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை

 

பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அரசியல் தலையீடு இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் எச்சரிக்கை

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment