G.O- 2323-அறுவைசிகிச்சை செய்து கொள்ளும் பெண் அரசூழியர்களுக்கு 21 நாட்கள் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

G.O- 2323-அறுவைசிகிச்சை செய்து கொள்ளும் பெண் அரசூழியர்களுக்கு 21 நாட்கள் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.!

 

அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் பெண் அரசூழியர்களுக்கு 21 நாட்கள் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.!

No comments:

Post a Comment