நம்ம ஊரு நம்ம பள்ளி எங்க ஸ்கூல் செம்ம ஸ்கூல். அரசுப்‌‌ பள்ளி நம்‌ பள்ளி.. செம்ம Song-அரசுப் பள்ளியின் பெருமை கூறும் பாடல் - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

நம்ம ஊரு நம்ம பள்ளி எங்க ஸ்கூல் செம்ம ஸ்கூல். அரசுப்‌‌ பள்ளி நம்‌ பள்ளி.. செம்ம Song-அரசுப் பள்ளியின் பெருமை கூறும் பாடல்

 

 

நம்ம ஊரு நம்ம பள்ளி

எங்க ஸ்கூல் செம்ம ஸ்கூல்.

அரசுப்‌‌ பள்ளி நம்‌ பள்ளி..

செம்ம Song

அரசுப் பள்ளியின் பெருமை கூறும் பாடல்

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

CLICK HERE TO VIEW THE SONG

No comments:

Post a Comment