அரசு, அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை, சிறுபான்மையற்ற பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் TET கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டுமா? - CM CELL Reply. - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

அரசு, அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை, சிறுபான்மையற்ற பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் TET கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டுமா? - CM CELL Reply.

 

 15/11/2011 நாளிட்ட கல்வித்துறை அரசாணை எண் 181 ன் படி, RTE ACT அமலாக்கம் செய்யப்பட்ட 23/8/2010 க்குப் பிறகு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை, சிறுபான்மையற்ற பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் TET கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
No comments:

Post a Comment