ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகள் அடங்கிய 624 பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அறிவிப்பாணை வெளியீடு - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகள் அடங்கிய 624 பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அறிவிப்பாணை வெளியீடு

 

ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகள் அடங்கிய 624 பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அறிவிப்பாணை வெளியீடு;

ஜூன் 26ல் எழுத்துத் தேர்வு, மே 3ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

tnpsc.gov.in இணையதளத்தில் விவரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்-டிஎன்பிஎஸ்சி.

No comments:

Post a Comment