பேப்பர், மூலப் பொருட்கள் விலை உயர்வு - பள்ளி நோட்டு 70 சதவீதம் அதிகரிப்பு - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

பேப்பர், மூலப் பொருட்கள் விலை உயர்வு - பள்ளி நோட்டு 70 சதவீதம் அதிகரிப்பு

 


 பேப்பர் உள்ளிட்ட மூலப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் பள்ளி நோட்டுக்கள் வியாபாரிகளின் கணக்கு பதிவேடுகளின் விலை 70 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது....

No comments:

Post a Comment