மலைசுழற்சி வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

மலைசுழற்சி வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது!

IMG_20220408_104615_362

மலை சுழற்சி வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு மாண்புமிகு  நீதிபதி D.KRISHNAKUMAR அவர்கள் அமர்வில்  பட்டியல் 2ல் 26 வது வழக்காக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் இடைக்கால தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மாவட்ட மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்து முடிவு அறிவிக்கப்படும்.

No comments:

Post a Comment