திருப்புதல் தேர்வு பாட பகுதிகளுக்கு மட்டுமே பொதுத் தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும் TNGTF ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை! - Padasalai.Org

No.1 Educational Website

திருப்புதல் தேர்வு பாட பகுதிகளுக்கு மட்டுமே பொதுத் தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும் TNGTF ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை!


10,11,12 ஆம் வகுப்பு எழுத உள்ள மாணவர்கள் நலன் சார்ந்து தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்  TNGTF பொதுச் செயலாளர் பள்ளிக் கல்வித்துறை அனுப்பியுள்ள கோரிக்கை மனு

ஊடகப்பிரிவு
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் ௯ட்டமைப்பு


No comments:

Post a Comment